4 Đại Thiên Vương Đá Mỹ Nghệ Non Nước

4 Đại Thiên Vương luôn hộ trì cho chúng sinh được an lạc, tránh mọi tai ương, cho nên khi chúng ta làm phước gì cũng nên nghĩ tưởng đến các vị ấy. Chính do sự nghĩ tưởng đến các vị, nếu khi có vấn đề hữu sự thì các vị sẽ thương tưởng lại chúng ta vậy.

Mã: TDTV02 Danh mục: Từ khóa:
.
.
.
.
error: Content is protected !!