Tượng 18 Vị La Hán Đá Phong Thủy

Thông qua ý nghĩa của tượng 18 vị La Hán, quý vị đạo hữu Phật tử hãy phát nguyện tu tập theo gương các ngài. Dù quý vị trước đây có là ai, làm nghề gì, xấu xa ra sao, chỉ cần thật tâm tu tập, tất sẽ thành chánh quả.

Mã: TLHD03 Danh mục: Từ khóa:
.
.
.
.
error: Content is protected !!